Hình ảnh - Hoạt Động
Previous Tab Next Tab
Liên kết website


Thống kê truy cập
Trực Tuyến : 114
Hôm Nay : 1
Tổng Lượt : 1405448

Thông tin cổ đông

Thông báo họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020 (08/05/2020 4:54 CH)

Thông báo họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020

Tải nội dung   Thongbaohopdaihoidongcodongfinal.pdf

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Trường Học

Công Trình Trường Học

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Dân Dụng Và Khác

Công Trình Dân Dụng Và Khác